Marzec 2018

Potocznie to przypadek określany mianem tzw. ubóstwa masy. Ogłoszenie upadłości gospodarczej wymaga aby dłużnik posiadał majątek na koszty związane z upadłością. Praktyka wskazuje, że te koszty wahają się, ale co najmniej wynoszą od 70 000 zł i więcej. To najważniejsza różnica pomiędzy upadłością przedsiębiorcy i upadłością konsumencką. Przy upadłości konsumenckiej nie wymaga się powyższego, choć posiadanie majątku […]

By osoba fizyczna mogła ogłosić upadłość nie może prowadzić działalności gospodarczej. Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej może odbyć się na dwa sposoby: ogłoszenie upadłości gospodarczej albo zamknięcie firmy. Wykreślenie z rejestru jest konieczne w każdym przypadku, gdy nie doszło do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy. Nie wystarczy zawieszenie działalności gospodarczej w rejestrze ani faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności. Zatem przez cały czas […]

Pojęcie „upadłość konsumencka” oznacza postępowanie upadłościowe osoby fizycznej, którego celem jest oddłużenie dłużnika – upadłego. Upadłość konsumencka wiąże się z ogłoszeniem upadłości dłużnika tj. sądowym ustaleniem jego niewypłacalności. Po ogłoszeniu przez sąd upadłości dłużnik staje się upadłym. Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest to, że dłużnik musi być niewypłacalny, co oznacza, że nie ma pieniędzy […]