Co to jest upadłość konsumencka?

Anna Błach01 marca 2018Komentarze (0)

Pojęcie „upadłość konsumencka” oznacza postępowanie upadłościowe osoby fizycznej, którego celem jest oddłużenie dłużnika – upadłego. Upadłość konsumencka wiąże się z ogłoszeniem upadłości dłużnika tj. sądowym ustaleniem jego niewypłacalności.

Po ogłoszeniu przez sąd upadłości dłużnik staje się upadłym.

Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest to, że dłużnik musi być niewypłacalny, co oznacza, że nie ma pieniędzy na zaspakajanie swoich zobowiązań. Dla ogłoszenia upadłości, znaczenie ma, że z chwilą złożenia wniosku dłużnik musi posiadać zadłużenie tzn. mieć zaległości finansowe w spłacaniu np. rat kredytów, pożyczek, rachunków, czynszów itp.

Istotnym warunkiem jaki musi spełnić dłużnik, by wobec niego została ogłoszona upadłość konsumencka to okoliczność, iż nie przyczynił się on do powstania niewypłacalności, nie ponosi winy w powstaniu zadłużenia lub też zwiększenia jej stopnia. Przykładowo okolicznościami niezależnymi od dłużnika, które przemawiają za ogłoszeniem upadłości konsumenckiej są:

– wzrost kursu waluty, w której została zaciągnięta pożyczka czy kredyt

– utrata pracy dłużnika lub jego małżonka

– pogorszenie się sytuacji zdrowotnej dłużnika lub osób mu najbliższych (małżonka, dzieci, wnuków, rodziców)

Postępowanie upadłościowe likwiduje długi w całości i niemal każde, niezależnie od wysokości i charakteru może zostać umorzony, w tym także długi z tytułu podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Nie podlegają jednak umorzeniu:

– alimenty,

– renta odszkodowawcza za szkodę na osobie za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,

– grzywny i inne kary finansowe orzeczone przez sąd karny,

– odszkodowanie wynikające z popełnionego przestępstwa lub wykroczenia,

– wierzytelności zatajone przez dłużnika w trakcie postępowania upadłościowego.

Gdy małżonkowie zaciągnęli wspólny dług to każdy z osobna powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@blach-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: