Anna Błach

adwokat
radca prawny

Prowadzę kancelarię adwokacką w Warszawie. Specjalizuję się w prawie upadłościowym. Pomagam ludziom umorzyć ich długi. Staram się, by moja praca była zawsze na najwyższym poziomie.
[Więcej >>>]

Co to jest upadłość konsumencka?

Anna Błach25 kwietnia 2020Komentarze (0)

Pojęcie „upadłość konsumencka” oznacza postępowanie upadłościowe osoby fizycznej, którego celem jest oddłużenie dłużnika – upadłego. Upadłość konsumencka wiąże się z ogłoszeniem upadłości dłużnika tj. sądowym ustaleniem jego niewypłacalności.

Po ogłoszeniu przez sąd upadłości dłużnik staje się upadłym.

Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest to, że dłużnik musi być niewypłacalny, co oznacza, że nie ma pieniędzy na zaspakajanie swoich zobowiązań. Dla ogłoszenia upadłości, znaczenie ma, że z chwilą złożenia wniosku dłużnik musi posiadać zadłużenie tzn. mieć zaległości finansowe w spłacaniu np. rat kredytów, pożyczek, rachunków, czynszów itp.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą złożyć osoby , które nie prowadziły działalności gospodarczej , ale także (od dnia 24 marca 2020r.) osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarcza. Osoby, które nie prowadziły nigdy firmy najczęściej popadają w zadłużenie z powodu:

– wzrost kursu waluty, w której została zaciągnięta pożyczka czy kredyt

– utraty pracy dłużnika lub jego małżonka

– pogorszenie się sytuacji zdrowotnej dłużnika lub osób mu najbliższych (małżonka, dzieci)

– poręczenia kredytów krewnym którzy stali się niewypłacalni.

Postępowanie upadłościowe likwiduje długi  niemal każde, niezależnie od wysokości, w tym także długi z tytułu zaległości w opłacie podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Nie podlegają jednak umorzeniu:

– alimenty,

– renta odszkodowawcza za szkodę na osobie za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,

– grzywny i inne kary finansowe orzeczone przez sąd karny,

– odszkodowanie wynikające z popełnionego przestępstwa lub wykroczenia,

– wierzytelności zatajone przez dłużnika w trakcie postępowania upadłościowego.

Gdy małżonkowie zaciągnęli wspólny dług to każdy z osobna powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@blach-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: