Jakie są przesłanki do upadłości gospodarczej

Anna Błach10 stycznia 2018Komentarze (0)

Przez niewypłacalność rozumie się nieregulowanie swoich zobowiązań powyższej 2 miesięcy albo też niewypłacalność bilansowa wg której dłużnik płaci zobowiązania ale po bilansie widać, że wysokość zobowiązań przewyższa jego możliwości i to tylko kwestia czasu kiedy przestanie spłacać zobowiązania. Jeśli zachodzą powyższe przesłanki należy uznać, że to jest ten moment aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Elementarnymi zasadami w upadłości gospodarczej jest złożenie wniosku do Sądu w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki czyli faktycznie zaprzestania regulowania swoich zobowiązań oraz posiadanie majątku do pokrycia wszelkich kosztów postępowania upadłościowego.

O ile wykazanie, że zachowało się termin 30 dni zwykle nie jest kłopotliwe, o tyle brak majątku o odpowiedniej wartości powoduje oddalenie wniosku. Przedsiębiorcy, w przeciwieństwie do konsumentów, muszą wiedzieć, że powinni posiadać majątek który pozwoli na pokrycie kosztów postępowania. Dlatego tak istotnym jest aby wniosek o upadłość gospodarczą składać wtedy kiedy ten majątek jeszcze jest. Z praktyki wynika, że należy posiadać majątek o wartości co najmniej 70 000 zł po to by Sąd uznał, że po spieniężeniu majątku dłużnika środki pozyskane w ten sposób pozwolą co najmniej na pokrycie kosztów postępowania. Kwota minimalna wartości majątku może być wyższa a uzależniona jest od zawiłości sprawy, czyli im więcej wierzycieli tym koszty mogą rosnąć.

Do wniosku o ogłoszenie upadłości składa się dokumenty określone w prawie upadłościowym, jak bilans, zestawienie aktywów, dokumenty o zadłużeniach, oraz stosowne oświadczenia. Bez tych dokumentów wniosek nie zostanie rozpoznany przez Sąd. Powyższe wymogi ustawowe powodują, że koniecznym do zrealizowania przesłanek formalnych  wymaganych przy złożeniu wniosku jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty. Ponadto należy złożyć dowód uiszczenia opłaty. Po złożeniu Sąd wzywa dłużnika do opłaty zaliczki na koszty, przeważnie jest to kwota około czterech do pięciu tysięcy złotych. W ten sposób Sąd sprawadza czy faktycznie dłużnika ma majątek, tak jak wskazał w oświadczeniach załączonych do wniosku. Brak uiszczenia zaliczki niesie za sobą negatywne konsekwencje- Sąd zwraca wniosek

Zaznaczyć należy, że o ile majątek spółek  to wszystkie te składniki tej spółki a nie majątki ich prezesów, o tyle majątek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą to majątek firmowy oraz prywatny. Majątek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zlewa się i tworzy jedną całość. Niejednokrotnie bywa tak, że prowadząc firmę osoba fizyczna jako jedyny swój majątek posiada dom, dodatkowo z małżonkiem we współwłasności. Taka sytuacja powoduje, że dom może wejść do masy upadłości, bowiem dla ustawodawcy nie liczy się to czy dom to składnik firmy czy nie, bo tu składników się nie rozróżnia. Dla ustawodawcy wszystko to czego właścicielem lub współwłaścicielem jest dłużnik wchodzi do upadłości. Istotnym jest tu okoliczność czy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową, bo ta zawarta na co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości jest skuteczna i dzięki niej niektóre składniki mogą nie wejść do masy upadłości.

Wartość majątku jest bardzo ważna. Po pierwsze to od niej zależy czy wniosek w ogóle zostanie uwzględniony, a po drugie likwidacja majątku ma za zadanie spłacenie długów.  Jeśli nie wystarczy majątku na likwidację zobowiązań w postępowaniu upadłościowym, to osoba fizyczna musi się z tym liczyć, że będzie musiała dalej regulować zobowiązania na których spłatę nie wystarczyło majątku o ile Sąd nie umorzył tych zobowiązań w upadłości gospodarczej  lub będzie zmuszona złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@blach-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: