Jakie są skutki upadłości gospodarczej osoby fizycznej?

Anna Błach        30 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Skutki upadłości gospodarczej osoby fizycznej to likwidacja majątku, podział środków uzyskanych z likwidacji majątku pomiędzy wierzycielami, a nawet umorzenie pozostałych długów na które nie starczyło majątku. Istotnym jest to, że jeżeli osoba fizyczna ma małżonka wówczas nie tylko majątek osobisty dłużnika, ale i majątek małżeński może wejść do masy upadłości i podlegać likwidacji. Od dnia ogłoszenia postanowienia o upadłości pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a jeśli ta była zawarta umową notarialną nie dalej niż przed 2 laty przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości to jest ona nieskuteczna, bowiem skuteczna będzie tylko taka umowa która była zawarta dalej niż na 2 lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej. Tak istotne znaczenia ma więc rozdzielność majątkowa.

Co więcej dłużnik od dnia ogłoszenia postanowienia o upadłości nazywany jest upadłym, traci on zarząd nad swoim majątkiem, wszelkie czynności realizuje od tego czasu syndyk. Upadły nie może sprzedać dotychczasowego majątku, nie może nic nowego kupić do czasu kiedy trwa postępowanie bo to wejdzie do masy upadłości, nie może podpisywać umów, nie musi płacić długów. Natomiast nie traci się praw obywatela, nie traci się zdolności do czynności prawnych, jedynie traci się zarząd nad swoim majątkiem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: