Kiedy przedsiębiorca staje się konsumentem?

Anna Błach        15 marca 2016        Komentarze (0)

By osoba fizyczna mogła ogłosić upadłość nie może prowadzić działalności gospodarczej. Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej może odbyć się na dwa sposoby: ogłoszenie upadłości gospodarczej albo zamknięcie firmy. Wykreślenie z rejestru jest konieczne w każdym przypadku, gdy nie doszło do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.

Nie wystarczy zawieszenie działalności gospodarczej w rejestrze ani faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności. Zatem przez cały czas wpisu w rejestrze przedsiębiorców osoba fizyczna nie będzie mogła ogłosić upadłości konsumenckiej. Istotnym jest to, że zamknięcie działalności czyli złożenie wniosku o wykreślenie nie powoduje, że firma przestaje istnieć. Tryb zamknięcia firmy to tryb administracyjny, a zatem kiedy będziemy posiadanie ostatecznych decyzji o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców i wówczas możemy składać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Został zniesiony termin 1 roku na oczekiwanie na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej liczony od dnia zamknięcia firmy. Prowadzi to do wniosku, że Sądy mogą bardziej rygorystycznie podchodzić od osób które choć powinny nie ogłosiły upadłości gospodarczej, a w to miejsce zamknęły firmę i złożyli wniosek o upadłość konsumencką.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: