Upadłość gospodarcza czy restrukturyzacja długów?

Anna Błach        20 stycznia 2016        Komentarze (0)

Od 01 stycznia 2016 r. z ustawy prawo upadłościowe i naprawcze zostały wydzielone przepisy dotyczące restrukturyzacji długów. Obecnie istnieją dwie ustawy, prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne.

Prawo restrukturyzacyjne ma za zadanie umożliwić porozumienie się dłużnika z wierzycielami co do sposobu spłat zadłużeń.  Wg obowiązujących przepisów zminimalizowano rolę Sądu w ramach naprawy dłużnika. Istota restrukturyzacji sprowadza się do wszczęcia postępowania o zatwierdzenie układu. Przed tym uprzednio należy przygotować propozycje układową, przekazać ją do Sądu i wierzycielom.

Propozycja układowa sprowadza się do zmniejszenia zadłużenia poprzez  odroczenie spłaty, rozłożenia spłaty na raty, zmniejszenie zadłużenia, zamianę zadłużenia na akcje lub udziały w przypadku spółek prawa handlowego. Kolejny etap sprowadza się do zebrania oświadczeń wierzycieli czy godzą się bądź nie godzą na zaproponowany układ. Układ zostaje przyjęty jeśli opowie się za nim co najmniej większość wierzycieli mających łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności (ewentualnie jeśli są grupy wierzycieli to większość wierzycieli mających co najmniej 2/3 sumy wierzytelności w grupie). Na koniec należy złożyć taki zaakceptowany przez wierzycieli układ do Sądu, aby ten zatwierdził go. Jeśli uda się zawrzeć układ to dłużnik ma nadal zarząd nad swoim majątkiem, prowadzi firmę, a spłaca wierzycieli w zakresie kwot i terminów  o których mowa w układzie.

Najtrudniejszym zadaniem jest przekonanie wierzycieli do powyższego układu. Każdy układ to porozumienie. Porozumienie ma tę cechę, że strony porozumienia muszą iść na ustępstwa. Jeśli wierzyciel nie zgodzi się na częściowe zmniejszenie długu, lub rozłożenie płatności na więcej rat, może nigdy nie otrzymać żadnych środków bowiem taki dłużnik będzie zmuszony zapewne złożyć wniosek o upadłość, a to z kolei może spowodować, że wierzyciel nie otrzyma żadnych środków.

Zawarcie porozumienia niejednokrotnie wymaga umiejętności prowadzenia negocjacji, a te posiadają  profesjonalni pełnomocnicy, z których warto skorzystać w każdej sytuacji.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: