Anna Błach

adwokat
radca prawny

Prowadzę kancelarię adwokacką w Warszawie. Specjalizuję się w prawie upadłościowym. Pomagam ludziom umorzyć ich długi. Staram się, by moja praca była zawsze na najwyższym poziomie.
[Więcej >>>]

Plan spłat w upadłości konsumenckiej - mężczyzna ustala plan spłat

Co to jest plan spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym?

Więcej na temat spłaty przeczytasz także tutaj, ale zajrzyj do definicji.

Zgodnie z art. 49115 ustawy Prawo upadłościowe:

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności. 

Upraszczając plan spłaty jest niczym innym, niż harmonogramem, który zawiera spis wierzytelności pozostałych do spłacenia przez upadłego dłużnika, termin w jakim spłaty mają nastąpić oraz wysokość poszczególnych rat.

Zgodnie z brzmieniem przedmiotowego artykułu:

Sąd ustalając plan spłaty bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego oraz osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby codzienne.

Ustalenie planu spłat odbywa się na rozprawie, na której przesłuchiwany zostaje upadły, wierzyciele oraz syndyk, bądź po odebraniu od przesłuchiwanych pisemnych oświadczeń.

W wyniku uzyskanych informacji, sąd w drodze postanowienia ustala plan spłat, a upadły uzyskuje wiedzę o sposobie spłacania wierzycieli oraz o ilości umorzonych długów.

Na w/w postanowienie upadłemu jak i wierzycielom przysługuje zażalenie.

Obowiązki upadłego dotyczące jego majątku

Po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty toczące postępowanie uznaje się za zakończone. Jednak upadły nadal podlega obowiązkom.

W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli.

Jednocześnie Upadły zobowiązany składać sądowi corocznie, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy.

Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

Obowiązki Upadłego wygasają z momentem wydania przez Sąd postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Jeśli będziesz miał wątpliwości co do tego, czy możesz skorzystać w swojej sytuacji z upadłości konsumenckiej, po prostu zapytaj mnie o wyjaśnienia. Pisz w formularzu poniżej.

***

Poznaj szczęśliwe zakończenia trudnych historii z upadłością konsumencką w tle tutaj>>

Pan Bogdan wprowadził się do Niemiec, aby zarobić pieniądze na rozpoczęcie życia od nowa. Znalazł zatrudnienie jako pracownik fizyczny, jednak okazało się, że pracodawca jest nieuczciwy.

Jego sytuacja była bardzo skomplikowana ale na szczęście szybka upadłość konsumencka w całości rozwiązała jego problemy.

Szybka upadłość konsumencka - smutny mężczyznaW Niemczech panu Bogdanowi pracodawca nie wypłacał regularnie wynagrodzenia, potrącał w sposób dowolny i nieuzasadniony z wynagrodzenia „kary” za błędy pracowników lub za zbyt wolno wykonywaną pracę.

Po tym jak pan Bogdan przez dwa miesiące nie otrzymał wynagrodzenia, zwolnił się z pracy i szukał nowego zatrudnienia. Znalazł je w innej firmie, która niedługo potem ogłosiła swoją niewypłacalność, zatem pan Bogdan po raz kolejny stanął w obliczu bezrobocia.

Postanowił wrócić do Polski.

Do powrotu do Polski zmusił pana Bogdana również stan zdrowia, który ku jego zdziwieniu znacznie się pogorszył, pomimo, że pan Bogdan był zawsze osobą zdrową.

Aby jednak urządzić się Polsce, wynająć mieszanie, utrzymać się w czasie poszukiwania pracy, przelewać pieniądze dla dzieci, musiał zaciągnąć pożyczkę, bo nie był w stanie odłożyć żadnych oszczędności z pracy u nieuczciwych pracodawców.

Przy pierwszej pensji w nowej pracy w Polsce,  otrzymał niższe wynagrodzenie niż było ustalone. Okazało się, że jego wynagrodzenie jest zajęte przez komornika, który egzekwuje alimenty na rzecz dzieci.

Pan Bogdan ustalił, że toczyło się wobec niego postępowanie sądowe o alimenty, a była partnerka podała błędny adres pana Bogdana, aby uniemożliwić mu udział w sprawie.

Na rozprawie skłamała, że nie dostaje od byłego partnera żadnych pieniędzy na utrzymanie dzieci. Sąd ustalił alimenty na rzecz dzieci na bardzo wysokim poziomie, a mój Klient nie wiedział o tym przez kilka miesięcy, przez co zadłużenie alimentacyjne znacznie urosło.

Wniosek o upadłość i orzeczenie sądu

W związku z nieregulowanym zobowiązaniem alimentacyjnym, o którym pan Bogdan nie wiedział, wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne oraz karne o przestępstwo niealimentacji.

Aby uchronić się przed postępowaniem karnym oraz egzekucyjnym pan Bogdan zaciągnął kolejną pożyczę i całą jej kwotę przeznaczył na zapłatę alimentów.

W tym czasie u pana Bogdana została zdiagnozowana choroba nowotworowa, która odbiła się nie tylko na jego zdrowiu fizycznym, ale również psychicznym. Stan zdrowia pana Bogdana nie pozwolił mu na dalszą pracę, więc jego jedynym źródłem utrzymania stały się kolejno zaciągane pożyczki, które pan Bogdan miał nadzieję spłacić jak tylko wyzdrowieje.

Pan Bogdan trafił do mojej Kancelarii po tym jak w wynajmowanym mieszkaniu odwiedzili go przedstawiciele firmy windykacyjnej. Pan Bogdan przeraził się tą sytuacją i chciał zasięgnąć porady co może w takiej sytuacji zrobić.

Pilnie przygotowany został wniosek o upadłość (zobacz więcej na ten temat), a sąd sprawnie wydał orzeczenie w sprawie ogłoszenia upadłości. 

Masz do mnie pytanie? Napisz bezpośrednio w wygodnym formularzu poniżej.

***

Zobacz więcej szczęśliwych zakończeń upadłości konsumenckiej >>

Silna chęć pomocy sprawiła, że w kilka dni napisałam wniosek. Niezwłocznie został on wysłany do Sądu i na pierwszej rozprawie została ogłoszona upadłość.

***

dobre zakonczenie upadloscia konsumenckaPodłożem problemów natury psychicznej Pana Piotra była  trudna sytuacja w życiu rodzinnym. Problemy w małżeństwie rodziców, napięcia i niepokoje z tym związane utrzymujące się przez kilka lat sprawiły, iż Pan Piotr jako 25 latek był świadkiem rozwodu rodziców.

Wraz z rozwodem rodziców w 2011 roku dowiedział się, że ma przyrodnią siostrę. Dla każdego, nawet dorosłego dziecka jest to niezwykle traumatyczne doświadczenie. Wskazana sytuacja sprawiła, że runęło jego przeświadczenie o trwałości małżeństwa i rodziny, zaburzyło się jego poczucie bezpieczeństwa.

Rozwód rodziców spowodował jednocześnie zerwanie  kontaktów z ojcem.  Relacje te nie zostały odbudowane do dnia dzisiejszego.

Hazard przyczyną problemów finansowych

Przebyte leczenie odwykowe z lat 2003-2006, skłonność do uzależnień, zaniżona samoocena, poczucie nieprzydatności społecznej było przyczyną następnie pojawiających się  po roku 2013 problemów z hazardem będącą w odczuciu Pana Piotra odskocznią od problemów.

Problemy związane z grą doprowadziły do zaniedbania jego społecznych, zawodowych i rodzinnych zobowiązań.  Z czasem sporadyczne, okazjonalne wyjścia Pana Piotra do kasyna, były coraz częstsze. Wtedy Pan Piotr całkowicie stracił nad tym kontrolę.

Nie widział przy tym, że ma bardzo poważny problem. Początkowo wydawał na hazard zarobione przez siebie pieniądze ze stosunku pracy i na bieżąco regulował swoje zobowiązania. 

Zobowiązania finansowe

W latach 2015-2016 pochłonięty do reszty hazardem zaczął zaciągać na ten cel pożyczki pieniężne. Na skutek przegranych zaciągał kolejne zobowiązania na spłatę już wymaganych zobowiązań. Szczególnie widoczną  negatywną społecznie  konsekwencją stało się zaciąganie zobowiązań finansowych, których nie był w stanie regulować.

Pan Piotr nie myślał logicznie i racjonalnie, przemawiała przez niego wyłącznie chęć gry przeplatająca się z niemocą.  Po przegraniu wszystkich pieniędzy jakie posiadał oraz zadłużeniu się na hazard całkowicie i kompletnie załamał się. Skutkiem czego popadł w głęboką depresję, jego życie legło w gruzach.

Pan Piotr nie widział sensu w niczym, nie chciało mu się żyć. Nie chciał stawić rzeczywistości czoła, wolał uciec, zamknąć się w sobie, z nikim nie rozmawiać i nie myśleć. Przemawiała przez niego niemoc i bezsilność, a do tego poczucie wstydu, myśli, że poniósł totalną porażkę i klęskę.

Utrata pracy

Długotrwałe przebywanie na zwolnieniu lekarskim związane z urazem ręki, skutkowało rozwiązaniem umowy o pracę, na mocy porozumienia  stron, pomiędzy nim a spółką, w której pracował. Wiadomym było, że brak możliwości posługiwania się chorą kończyną dyskwalifikowało go, jako kierowcę tramwaju.

Po utracie pracy Pan Piotr aktywnie szukał pracy, jednak  widoczna dysfunkcja ręki, widmo przyszłego zabiegu operacyjnego oraz ciągły, przeszywający ból sprawiał, że nie był atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy. 

***

Po tak ciężkich wydarzeniach Pan Piotr trafił do mojej Kancelarii. Nie mogłam zostawić go bez pomocy. Przedmiotowa sprawa jest bardzo wyjątkowa i nie może ujść uwadze Sądu tragizm życia jakiego doświadczył.

Życie Pana Piotra bardzo przykro go doświadczyło, co skutkuje tym, iż do dnia dzisiejszego pozostaje pod opieką lekarza psychiatry. Jego życie jest ciągłą walką o przetrwanie, o lepsze jutro.

Dzięki rozmowie ze mną Pan Piotr odzyskał wiarę w życie. Pomimo wszystkich przykrych i dramatycznych przeżyć, nie poddał się, starał się żyć, choć przychodziło mu to z wielkim trudem. 

Silna chęć pomocy sprawiła, że w kilka dni napisałam wniosek. Niezwłocznie został on wysłany do Sądu. Niestety bardzo długo czekaliśmy na rozpatrzenie sprawy. Jednak udało się. Na pierwszej rozprawie została ogłoszona upadłość. 

***

Więcej szczęśliwie zakończonych historii z upadłością konsumencką w tle przeczytasz tutaj>>

Photo by Ben White on Unsplash

 

Obecnie Pani Monika jest już po procesie upadłości. Dużym sukcesem było w jej sytuacji umorzenie wszelkich zobowiązań bez jakichkolwiek spłat.

Problemy hazardowe i upadlosc konsumencka

Historia Pani Moniki rozpoczęła się już w 2005 roku, kiedy postanowiła zamieszkać w Warszawie. Niestety brak rodziny i znajomych sprawiły, iż Pani Monika wpadła w depresję. W ramach rozrywki i zabicia samotności często chodziła na zakupy, imprezy oraz kasyn. 

Frustracja wynikająca ze słabo płatnej pracy, coraz częstsze kłótnie z partnerem powodowały, że coraz częściej zaczęła grać na automatach do gry. Była to dla niej ucieczka od problemów, a także jak jej się wydawało szansa na szybkie zarobienie pieniędzy.

Aby móc dalej grać,
zaczęła zaciągać kredyty w bankach

W jej świadomości istniała silna potrzeba gry, która zawładnęła jego życiem. Wygrana wzbudzała silne emocje a przegrana powodowała chęć odegrania się.

Z powodu złego samopoczucia udała się do pomoc do psychiatry. Okazało się, że Pani Monika cierpi na zaburzenia osobowościowe.

Po uzyskanej diagnozie Pani Monika zapisała się na psychoterapię oraz zaczął uczęszczać na spotkania Anonimowych Hazardzistów.

Niestety mimo polepszenia się stanu zdrowia, nadal głowę zaprzątały jej problemy związane z zadłużeniami, które przez lata narastały do kilkuset tysięcy złotych. Z uwagi na brak pracy Pani Monika, nie był w stanie spłacić długów. 

Po krótkim czasie Pani Monika, z polecenia swojej koleżanki trafiła do mojej kancelarii. Już na pierwszym spotkaniu otrzymałam niemal wszystkie potrzebne informacje oraz dokumenty, które pozwoliły mi przygotować bez zwłoki wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Obecnie Pani Monika jest już po procesie upadłości. Dużym sukcesem było w jej sytuacji umorzenie wszelkich zobowiązań bez jakichkolwiek spłat.

***

Więcej szczęśliwie zakończonych historii z upadłością konsumencką w tle przeczytasz tutaj>>

Photo by Jezael Melgoza on Unsplash

Po wysłaniu wniosku do sądu nastąpiło oczekiwanie na jego rozpatrzenie. W krótkim czasie ogłoszono upadłość konsumencką na posiedzeniu niejawnym.

***

Upadlosc konsumencka - ojciec bohaterSytuacja Pana Tomka stała się tragiczna, gdy nie przedłużono z nim umowy o pracę.  W związku z zaistniałą sytuacją Pan Tomek został bez środków do życia. Co gorsza, na utrzymaniu miał nie tylko siebie, ale również i syna. 

By ratować sytuację, Pan Tomek podjął nową pracę, niestety za dużo mniejsze wynagrodzenie. Oprócz utrzymania rodziny, musiał regulować raty kredytu.

Próby porozumienia się z wierzycielami w celu zmniejszenia miesięcznych rat okazały się bezskuteczne.

Żeby ratować sytuację i spłacać terminowo zobowiązania, zaczął zaciągać chwilówki.

Spirala zadłużenia

Doszło jednak do tego, że zaczął spłacać pożyczkę następną pożyczką, wpadając w spiralę zadłużenia.

Po zgłoszeniu się Pana Tomka do mojej kancelarii wiedziałam, że nie mogę zostawić go bez pomocy. Od razu przyjęłam sprawę i zaczęłam działać.

Niezwłocznie sporządziłam wniosek z rzetelnym uzasadnieniem oraz odpowiednimi załącznikami. Po wysłaniu wniosku do sądu nastąpiło oczekiwanie na jego rozpatrzenie. W krótkim czasie ogłoszono upadłość konsumencką na posiedzeniu niejawnym. 

***

Więcej szczęśliwie zakończonych historii z upadłością konsumencką w tle przeczytasz tutaj>>

Photo by Arifur Rahman on Unsplash