Upadłość gospodarcza osoby fizycznej

Upadłość konsumencka i gospodarcza jednocześnie

Anna Błach        01 lutego 2017        Komentarze (0)

Obowiązek złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy w terminie właściwym dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Oznacza to, że zarówno spółki prawa handlowego jak i przysłowiowy Jan Kowalski prowadzący swoją firmę jednoosobową ma takie same obowiązki narzucone przez ustawodawcę i te obowiązki niczym się nie różnią. O ile upadłość takich podmiotów jak […]

Upadłość gospodarcza czy restrukturyzacja długów?

Anna Błach        20 stycznia 2017        Komentarze (0)

Od 01 stycznia 2016 r. z ustawy prawo upadłościowe i naprawcze zostały wydzielone przepisy dotyczące restrukturyzacji długów. Obecnie istnieją dwie ustawy, prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne. Prawo restrukturyzacyjne ma za zadanie umożliwić porozumienie się dłużnika z wierzycielami co do sposobu spłat zadłużeń.  Wg obowiązujących przepisów zminimalizowano rolę Sądu w ramach naprawy dłużnika. Istota restrukturyzacji sprowadza […]

Jakie są przesłanki do upadłości gospodarczej

Anna Błach        10 stycznia 2017        Komentarze (0)

Przez niewypłacalność rozumie się nieregulowanie swoich zobowiązań powyższej 2 miesięcy albo też niewypłacalność bilansowa wg której dłużnik płaci zobowiązania ale po bilansie widać, że wysokość zobowiązań przewyższa jego możliwości i to tylko kwestia czasu kiedy przestanie spłacać zobowiązania. Jeśli zachodzą powyższe przesłanki należy uznać, że to jest ten moment aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. […]

Ocena zachowania przedsiębiorcy niewypłacalnego ma istotne znaczenie dla możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz oddłużenia. W sytuacji gdy przedsiębiorca staje się niewypłacalny ma obowiązek ustawowy w terminie 30 dni złożyć wniosek o upadłość. Inaczej jest w przypadku  konsumenta bowiem złożenie wniosku o upadłość stanowi jego przywilej, z którego nie musi korzystać, a zatem nie ma terminu na złożenie wniosku o […]

Pod rządami ustawy prawo upadłościowe od stycznia 2016 r. przepis art. 369 nabrał nowego znaczenia. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą i po ogłoszeniu ich upadłości firmowej, jest możliwe umorzenie zobowiązań, dla których spłaty nie wystarczyło majątku. Jest to również szczególna okoliczność, nie jest powszechnie realizowana, nie mniej istnieją szanse na to aby po ogłoszeniu upadłości […]