Anna Błach

adwokat
radca prawny

Prowadzę kancelarię adwokacką w Warszawie. Specjalizuję się w prawie upadłościowym. Pomagam ludziom umorzyć ich długi. Staram się, by moja praca była zawsze na najwyższym poziomie.
[Więcej >>>]

Zadłużenie wspólne małżonków

Po wysłaniu wniosku do sądu nastąpiło oczekiwanie na jego rozpatrzenie. W krótkim czasie ogłoszono upadłość konsumencką na posiedzeniu niejawnym. Sytuacja Pana Tomka stała się tragiczna, gdy nie przedłużono z nim umowy o pracę. W związku z zaistniałą sytuacją Pan Tomek został bez środków do życia. Co gorsza, na utrzymaniu miał nie tylko siebie, ale również […]

Prawidłowo i rzetelnie zebrana dokumentacja oraz niezakłócony przebieg rozprawy pozwolił na ogłoszenie upadłości obojga małżonków. Pani Urszula oraz pan Krzysztof trafili do mojej Kancelarii po tym jak u pani Urszuli została zdiagnozowana silna depresja, a wyniki badań lekarskich przedstawiały się mało obiecująco. Stan zdrowia Pani Urszuli wynikał z problemów życiowych z jakimi się borykała – […]

Zadłużeni małżonkowie

Anna Błach15 maja 20215 komentarzy

Bardzo często zdarza się, że małżonkowie są wspólnie zadłużeni. Bo wzięli wspólnie kredyt czy pożyczkę lub też poręczyli dług. W tej sytuacji należy wnosić o upadłość każdego z nich, bo jeśli upadłość ogłosi tylko jeden, to bank nadal będzie egzekwował zadłużenie od drugiego małżonka. Solidarna odpowiedzialność małżonków Małżonkowie za wiele długów odpowiadają solidarnie, czyli wspólnie […]

Sąd oddłuży małżonka upadłego, ale drugi pozostanie bez majątku małżeńskiego, ewentualnie też z majątkiem osobistym, jeżeli go posiada, i z koniecznością spłaty długów, gdy je zaciągnął wspólnie z małżonkiem. Upadłość konsumencka małżonka odnosi także skutek w majątku drugiego małżonka. Czy w jakiś sposób można tego uniknąć? Posłuchaj uważnie… Jak uniknąć licytacji majątku wspólnego małżonka upadłego […]

Być może masz poważną sytuację finansową. Tracisz grunt pod nogami… Nie wiesz, co robić… Posłuchaj uważnie… Pojęcie „upadłość konsumencka” oznacza postępowanie upadłościowe osoby fizycznej, którego celem jest… >> oddłużenie dłużnika << Upadłość konsumencka wiąże się z ogłoszeniem upadłości dłużnika tj. sądowym ustaleniem jego niewypłacalności. Po ogłoszeniu przez sąd upadłości dłużnik staje się upadłym. W upadłości konsumenckiej […]