Anna Błach

adwokat
radca prawny

Prowadzę kancelarię adwokacką w Warszawie. Specjalizuję się w prawie upadłościowym. Pomagam ludziom umorzyć ich długi. Staram się, by moja praca była zawsze na najwyższym poziomie.
[Więcej >>>]

Plan spłat w upadłości konsumenckiej

Anna Błach03 czerwca 2023Komentarze (0)

Co to jest plan spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym?

Plan spłat w upadłości konsumenckiej - mężczyzna ustala plan spłat

Więcej na temat spłaty przeczytasz także tutaj, ale zajrzyj do definicji.

Zgodnie z art. 49115 ustawy Prawo upadłościowe:

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności. 

Upraszczając plan spłaty jest niczym innym, niż harmonogramem, który zawiera spis wierzytelności pozostałych do spłacenia przez upadłego dłużnika, termin w jakim spłaty mają nastąpić oraz wysokość poszczególnych rat.

Zgodnie z brzmieniem przedmiotowego artykułu:

Sąd ustalając plan spłaty bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego oraz osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby codzienne.

Ustalenie planu spłat odbywa się na rozprawie, na której przesłuchiwany zostaje upadły, wierzyciele oraz syndyk, bądź po odebraniu od przesłuchiwanych pisemnych oświadczeń.

W wyniku uzyskanych informacji, sąd w drodze postanowienia ustala plan spłat, a upadły uzyskuje wiedzę o sposobie spłacania wierzycieli oraz o ilości umorzonych długów.

Na w/w postanowienie upadłemu jak i wierzycielom przysługuje zażalenie.

Obowiązki upadłego dotyczące jego majątku

Po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty toczące postępowanie uznaje się za zakończone. Jednak upadły nadal podlega obowiązkom.

W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli.

Jednocześnie Upadły zobowiązany składać sądowi corocznie, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy.

Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

Obowiązki Upadłego wygasają z momentem wydania przez Sąd postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Jeśli będziesz miał wątpliwości co do tego, czy możesz skorzystać w swojej sytuacji z upadłości konsumenckiej, po prostu zapytaj mnie o wyjaśnienia. Pisz w formularzu poniżej.

***

Poznaj szczęśliwe zakończenia trudnych historii z upadłością konsumencką w tle tutaj>>

Anna Błach
adwokat
radca prawny  

Photo by Travis Essinger on Unsplash

***

Szybka upadłość konsumencka

Pan Bogdan wprowadził się do Niemiec, aby zarobić pieniądze na rozpoczęcie życia od nowa. Znalazł zatrudnienie jako pracownik fizyczny, jednak okazało się, że pracodawca jest nieuczciwy.

Jego sytuacja była bardzo skomplikowana ale na szczęście szybka upadłość konsumencka w całości rozwiązała jego problemy.

W Niemczech panu Bogdanowi pracodawca nie wypłacał regularnie wynagrodzenia, potrącał w sposób dowolny i nieuzasadniony z wynagrodzenia „kary” [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

    { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

    Dodaj komentarz

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

    Poprzedni wpis: