Anna Błach

adwokat
radca prawny

Prowadzę kancelarię adwokacką w Warszawie. Specjalizuję się w prawie upadłościowym. Pomagam ludziom umorzyć ich długi. Staram się, by moja praca była zawsze na najwyższym poziomie.
[Więcej >>>]

Przedsiębiorca to też konsument

Anna Błach24 maja 2021Komentarze (0)

Od 24 marca 2020r wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą też złożyć przedsiębiorcy prowadzący 1-osobową działalność gospodarczą.  Pomimo zatem, że prowadzą firmy, to będą traktowani jak konsumenci.

Bardzo dobra zmiana spotkała drobnych przedsiębiorców. W prawie upadłościowym tak samo traktowani są drobni przedsiębiorcy, którzy wpadli w finansowe tarapaty jak osoby zatrudnione na umowę o pracę. W uzasadnieniu projektu nowelizacji prawa upadłościowego słusznie zauważono, że osoby fizyczne niezależnie od źródła utrzymania powinny być traktowane tak samo.

Oznacza to, że taki przedsiębiorca będzie miał możliwość pozbycia się długów jak każdy konsument. Głównym celem postępowania prowadzonego wobec przedsiębiorcy będącym osobą fizyczną będzie od tej chwili jego oddłużenie a nie ochrona wierzycieli jak to miało miejsce dotychczas.

Uchylony został przepis nakazujący sądowi oddalenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy, który w okresie uprzednich 10 lat nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca. A zatem aktualnie przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką, nawet wtedy gdy nie zgłosił wniosku jako przedsiębiorca. To dobra wiadomość dla dużej grupy niewypłacalnych przedsiębiorców.

Przesłanką ogłoszenia upadłości jest fakt powstania niewypłacalności dłużnika. Jak stanowi art. 11 ust. 1 u.p.u.n., dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Zobowiązanie jest wymagalne wówczas, gdy zaktualizował się obowiązek świadczenia przez dłużnika, np. gdy nadszedł termin zapłaty sumy pieniężnej. Tylko wymagalne zobowiązania będą zatem brane pod uwagę przy ustalaniu przesłanek upadłości przedsiębiorcy. Jednak w niektórych okolicznościach fakt zaistnienia niewypłacalności przedsiębiorcy nie będzie skutkował ogłoszeniem jego upadłości. Jeżeli bowiem opóźnienie w wykonaniu przez przedsiębiorcę jego zobowiązań nie przekroczy trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekroczy 10 proc. wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika, sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości.

Sąd będzie jednak musiał ogłosić upadłość, jeżeli niewykonanie zobowiązań przez dłużnika ma charakter trwały albo gdy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli. Generalnie do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości uprawniony jest sam przedsiębiorca lub każdy z jego wierzycieli.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: