Anna Błach

adwokat
radca prawny

Prowadzę kancelarię adwokacką w Warszawie. Specjalizuję się w prawie upadłościowym. Pomagam ludziom umorzyć ich długi. Staram się, by moja praca była zawsze na najwyższym poziomie.
[Więcej >>>]

Skarga pauliańska w upadłości konsumenckiej

Anna Błach30 lipca 2020Komentarze (0)

Skarga pauliańska w upadłości konsumenckiej jest stosowana przez Syndyków w postępowaniach upadłościowych.

Skarga pauliańska w upadłości konsumenckiej - ukryte pieniądze

Musisz wiedzieć, że zanim dłużnik złoży wniosek o upadłość, a nawet zanim dokona rozporządzeń majątkiem, istotne jest by skonsultował swoje plany z adwokatem. 

W ten sposób uniknie w przyszłości procesu przeciwko swoim najbliższym. 

Z tego artykułu dowiesz się, jak uchronić przed tzw. skargą pauliańską syndyka przeciwko upadłemu dłużnikowi.

Posłuchaj…

Ukrycie majątku

Skarga pauliańska (actio pauliana) została wskazana w przepisach kodeksu cywilnego (art. 527 kodeksu cywilnego), i ma ona zastosowanie również w postępowaniach upadłościowych, jeśli sąd dojdzie do wniosku, że upadły ukrył w ten sposób swój majątek.

Skarga pauliańska dotyczy również działań upadłego sprzed ogłoszenia upadłości.

Zdarza się często, że dłużnicy pozornie wyzbywają się majątku. Chodzi tu o potocznie zwane „przepisywanie” wartościowych składników majątku na bliską rodzinę. 

Skarga pauliańska chroni wierzycieli gdy dłużnik dokonywał czynności na rzecz osoby trzeciej i osoba ta uzyskała korzyść majątkową.

W takim przypadku wierzyciel ma prawo żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. 

Oto jak brzmi art. 527 kodeksu cywilnego:

§ 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

§ 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

§ 3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

§ 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Kto i kiedy może wystąpić ze skargą pauliańską?

W momencie gdy Sąd ogłosi upadłość, ze skargą pauliańską może wystąpić tylko syndyk.

Zgodnie z prawem, uprawnienia te nie przysługują pokrzywdzonym wierzycielom. Syndyk będzie w tym postępowaniu reprezentował wszystkich wierzycieli.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, ze skargą paulińską można wystąpić w ciągu 5 lat od dokonania czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela.

Dodatkowym termin wskazanym przez ustawodawcę są 2 lata od dnia ogłoszenia upadłości na zgłoszenie skargi paulińskiej.

W sytuacji, gdy upłynęły dwa lata od ogłoszenia upadłości, ale nie upłynęło 5 lat od czynności na niekorzyść wierzyciela to uprawnienie do skorzystania ze skargi pauliańskiej przez Syndyka wygasa. 

W przypadku, gdy Sąd uzna wniesioną skargę pauliańską za zasadną, orzeka o bezskuteczności czynności prawnej dłużnika względem masy upadłości.

Składniki majątku upadłego, który został przekazany w formie umowy zostanie zaliczone do masy upadłości.

Taki majątek będzie podlegał likwidacji w postępowaniu upadłościowym.

***

Masz do mnie pytanie? Zapytaj szybko za pomocą wygodnego formularza poniżej.

Poznaj szczęśliwe zakończenia trudnych historii z upadłością konsumencką w tle tutaj>>

Anna Błach
adwokat
radca prawny

***

Nowelizacja z dnia 24 marca 2020r – jak wpłynie na liczbę wniosków

Liczba osób, które składają wnioski o upadłość konsumenckiej ciągle rośnie z roku na rok osób upadłych przybywa, a po ostatnich zmianach na pewno będzie więcej osób chętnych do ogłoszenia upadłości.

Zwłaszcza że w dawnym systemie prawnym wielu nie mogło przeprowadzić skutecznie postępowania upadłościowego [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: