Anna Błach

adwokat
radca prawny

Prowadzę kancelarię adwokacką w Warszawie. Specjalizuję się w prawie upadłościowym. Pomagam ludziom umorzyć ich długi. Staram się, by moja praca była zawsze na najwyższym poziomie.
[Więcej >>>]

Spłata czy bez spłaty – oto jest pytanie

Anna Błach25 maja 2021Komentarze (0)

Cały proces dochodzenia do upadłości kończy się orzeczeniem sądowym o planie spłat. Ci którzy mają szczęście i dobrego adwokata, dostają natychmiastowe umorzenie wszystkich długów bez żadnych spłat.

Plan spłat lub umorzenie zobowiązań bez spłat orzeka sąd po przeprowadzeniu rozprawy. Na rozprawie mają prawo brać udział wszyscy wierzyciele. Mogą oni nie tylko czynnie uczestniczyć podczas rozprawy (czyli zadawać pytania dłużnikowi, składać wnioski dowodowe i oświadczenia) ale także mogą przedstawić swoją propozycję spłat. Jeśli wierzyciel jest zacięty i emocjonalnie związany jest z dłużnikiem to on może najwięcej zaszkodzić w procesie. Warto więc jeszcze przed złożeniem wniosku o tym pomyśleć i w miarę możliwości postarać się spłacić zaangażowanego emocjonalnie w swój dług wierzyciela.

Jeśli sytuacja finansowa upadłego pozwala na spłatę długów, to sąd ustali plan spłaty. Oznacza to, że dłużnik będzie musiał co miesiąc odprowadzać określoną kwotę na rzecz wierzycieli, proporcjonalnie do wielkości ich długu, zgodnie z harmonogramem narzuconym przez sąd. Musi także składać coroczne sprawozdania sądowi ze swojej sytuacji majątkowej wraz z zeznaniem podatkowym. Sąd kontroluje to czy dłużnik spłaca regularnie wierzycieli oraz to czy przypadkiem nie zwiększyły się jego możliwości finansowe. Co się stanie gdy dłużnik w trakcie spłaty zobowiązań znajdzie np. dobrą pracę lub odziedziczy majątek? Wtedy sąd może zmienić plan spłaty – czyli w szczególności zwiększyć wysokość miesięcznych kwot, która ma wpłacać dłużnik swoim wierzycielom. Spłata taka jednak w każdym przypadku może trwać nie dłużej niż 3 lata.

Natomiast druga całkiem inna sytuacja ma miejsce gdy sąd dojdzie do wniosku, że  dłużnik umyślnie lub przez zaniedbanie doprowadził do niewypłacalności. W tym przypadku ustawa sądowi wręcz nakazuje, by plan spłaty ustalił na czas nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 7 lat.

Jeżeli sytuacja osobista dłużnika w sposób oczywisty wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat, to możliwe będzie umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty. Taki tryb jest jednak zarezerwowany dla wyjątkowych przypadków.

24 marca 2020r. wprowadzono tzw. warunkowe umorzenie zobowiązań. Oznacza to, że jeśli sytuacja osobista dłużnika nie pozwala na dokonywanie jakichkolwiek spłat, ale niezdolność nie ma charakteru trwałego, to sąd może pod umorzyć zobowiązania ale warunkowo w okresie 5 lat. W tym czasie upadły będzie usiał składać coroczne sprawozdania ze swojej sytuacji finansowej wraz z zeznaniem podatkowym za każdy rok. Wierzyciele będą mogli w ciągu tych 5 lat złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty jeśli tylko sytuacja dłużnika zmieni się na tyle, że będzie on w stanie dokonywać spłat. Sąd uznając wniosek wierzyciela za zasadny, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań i ustali spłaty.

Upadły będzie miał podobne obowiązki jak bankrut, który realizuje plan spłaty. Będzie także korzystał z podobnej ochrony, np. przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego dotyczącego długów sprzed ogłoszenia upadłości. Jeżeli natomiast przez 5 lat żaden z wierzycieli nie złoży wniosku, wtedy dopiero dłużnik może być spokojny, że jego wszystkie zobowiązania zostały umorzone.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: