Anna Błach

adwokat
radca prawny

Prowadzę kancelarię adwokacką w Warszawie. Specjalizuję się w prawie upadłościowym. Pomagam ludziom umorzyć ich długi. Staram się, by moja praca była zawsze na najwyższym poziomie.
[Więcej >>>]

Wniosek o ogłoszenie upadłości gospodarczej

Anna Błach15 lutego 2021Komentarze (0)

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest pismem inicjującym postępowanie upadłościowe. Może go złożyć przede wszystkim dłużnik (ale również każdy z jego wierzycieli osobistych). Składa się go do wydziału gospodarczego sądu rejonowego właściwego dla miejsca siedziby przedsiębiorcy czy miejsca zamieszkania dłużnika.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

– imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna – reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia,

– oznaczenie miejsca, w którym znajduje się majątek dłużnika,

– wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie.

Ponadto dłużnik zobowiązany jest do dołączenia do wniosku:

– aktualnego wykazu majątku,

– spisu wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listy zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;

– wykazu tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi.

Absolutnie nie należy ukrywać informacji o wysokości zadłużenia.

Nie istnieje formularz wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej, jednak prawnik specjalizujący się w prawie upadłościowym wie jak sporządzić zgodnie z wymogami prawa taki wniosek.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: