Anna Błach

adwokat
radca prawny

Prowadzę kancelarię adwokacką w Warszawie. Specjalizuję się w prawie upadłościowym. Pomagam ludziom umorzyć ich długi. Staram się, by moja praca była zawsze na najwyższym poziomie.
[Więcej >>>]

Wniosek o upadłość konsumencką – WZÓR

Anna Błach24 listopada 2020Komentarze (0)

Poniżej dowiesz się kilku ważnych rzeczy dotyczących tego, jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką. Wzór wniosku znajdziesz poniżej.

Niech Cię nie zwiedzie, że skoro wniosek jest w formie druku to wystarczy, że wypełni się rubryki i już upadłość gotowa. Dla laika prawidłowe wypełnienie wniosku jest bardzo trudne.

Wniosek o upadłość konsumencką – WZÓR

Nieprawidłowe złożenie wniosku o upadłość konsumencką

Wystarczy, że pominiesz jedną rubrykę lub źle ją wypełnisz, a sędzia może wykorzystać tą sytuację i zwrócić wniosek do poprawy (uzupełnienia). 

Stanie się tak od razu, jeśli wniosek składa osoba reprezentowana przez adwokata – wtedy wniosek zwraca się bez wezwania o jego uzupełnienie lub opłacenie.

Co prawda w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie, wniosek ponownie złożony, odpowiadający wymogom ustawowym i należycie opłacony, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie występuje w razie kolejnego zwrotu z tej samej przyczyny.

Należy też pamiętać, że od 24 marca 2020 r. do o wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej załącza się jeden dodatkowy odpis wraz z odpisami załączników.

Oświadczenie co do prawdziwości faktów

Istotne jest również, że wraz z wnioskiem o upadłość dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku. W razie niezłożenia tego oświadczenia, wniosek o ogłoszenie upadłości zwraca się bez wzywania do jego uzupełnienia.

Obecnie nie ma już potrzeby we wniosku o ogłoszenie upadłości  konsumenckiej szczegółowo uzasadniać okoliczności powstania zadłużenia, przyczyn dla których przestaliśmy spłacać długi.

Chyba że zachodzi przesłanka negatywna, tj. dłużnik przyczynił się do powstania zadłużenia umyślnie czy też z powodu rażącego niedbalstwa.

Czytaj też: Nie poddawaj się! Zawsze próbuj!

Co to oznacza?

Każdy przypadek jest indywidualnie badany przez sąd. Przykładowo można podać, że przez rażące niedbalstwo rozumieć należy niedochowanie należytej staranności, która wymagana jest w konkretnej sytuacji.

Np. zaciągnięcie przez dłużnika pożyczek, których łączna miesięczna  rata w czasie ich udzielenia znacznie przekracza jego dochody.

Z niemal każdej sytuacji jest jednak jakieś wyjście – tutaj np. trzeba udowodnić, że w momencie zaciągania kredytów mogliśmy liczyć na awans, czy dodatkowe źródło zwiększenia dochodów. 

Ponadto zawsze w tych przypadkach decydujące znaczenie mają względy humanitarne.

Jeśli zatem pomimo powstania zadłużenia z powodu rażącego niedbalstwa, czy też winy umyślnej, zachodzą względy humanitarne uzasadniające ogłoszenie upadłości – to sąd może upadłość ogłosić.

Co to są względy humanitarne to temat na kolejny artykuł. 

Wniosek o upadłość konsumencką – WZÓR

Wzór wniosku o upadłość konsumencką pobierzesz wygodnie z stąd >>

A jeśli masz pytania, co do tego, czy możesz ubiegać się o upadłość konsumencką, albo jak wypełnić wniosek o upadłość, daj mi znać za pomocą tego wygodnego formularza poniżej.

Anna Błach
adwokat
radca prawny

Photo by Scott Graham on Unsplash

***

Co to jest upadłość konsumencka?

Być może masz poważną sytuację finansową. Być może tracisz grunt pod nogami. Być może nie wiesz, co robić.

Posłuchaj uważnie…

Pojęcie „upadłość konsumencka” oznacza postępowanie upadłościowe osoby fizycznej, którego celem jest… [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: