Anna Błach

adwokat
radca prawny

Prowadzę kancelarię adwokacką w Warszawie. Specjalizuję się w prawie upadłościowym. Pomagam ludziom umorzyć ich długi. Staram się, by moja praca była zawsze na najwyższym poziomie.
[Więcej >>>]

Skarga pauliańska w upadłości konsumenckiej - ukryte pieniądze

Skarga pauliańska w upadłości konsumenckiej jest stosowana przez Syndyków w postępowaniach upadłościowych. Dlatego też zanim dłużnik złoży wniosek o upadłość, a nawet zanim dokona rozporządzeń majątkiem, istotne jest by skonsultował swoje plany z adwokatem.

W ten sposób uniknie w przyszłości procesu przeciwko swoim najbliższym. 

Ukrycie majątku

Skarga pauliańska została wskazana w przepisach kodeksu cywilnego, ale ma  ona zastosowanie również w postępowaniach upadłościowych. Jeśli dojdą do wniosku, że upadły ukrył w ten sposób  swój majątek. Skarga pauliańska dotyczy również działań upadłego sprzed ogłoszenia upadłości.

Zdarza się często, że dłużnicy pozornie wyzbywają się majątku. Chodzi tu o potocznie zwane „przepisywanie” wartościowych składników majątku na bliską rodzinę. 

Skarga pauliańska chroni wierzycieli gdy dłużnik dokonywał czynności na rzecz osoby trzeciej i osoba ta uzyskała korzyść majątkową. W takim przypadku wierzyciel ma prawo żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. 

Kto i kiedy może wystąpić
ze skargą pauliańską?

W momencie gdy Sąd ogłosi upadłość, ze skargą pauliańską może wystąpić tylko syndyk. Zgodnie z prawem, uprawnienia te nie przysługują pokrzywdzonym wierzycielom. Syndyk będzie w tym postępowaniu reprezentował wszystkich wierzycieli.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, ze skargą paulińską można wystąpić w ciągu 5 lat od dokonania czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela. Dodatkowym termin wskazanym przez ustawodawcę są 2 lata od dnia ogłoszenia upadłości na zgłoszenie skargi paulińskiej.

W sytuacji, gdy upłynęły dwa lata od ogłoszenia upadłości, ale nie upłynęło 5 lat od czynności na niekorzyść wierzyciela to uprawnienie do skorzystania ze skargi pauliańskiej przez Syndyka wygasa. 

W przypadku, gdy Sąd uzna wniesioną skargę pauliańską za zasadną, orzeka o bezskuteczności czynności prawnej dłużnika względem masy upadłości.

Składniki majątku upadłego, który został przekazany w formie umowy zostanie zaliczone do masy upadłości. Taki majątek będzie podlegał likwidacji w postępowaniu upadłościowym.

***

Poznaj szczęśliwe zakończenia trudnych historii z upadłością konsumencką w tle tutaj>>

Zdjęcie: Freddie Collins on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

Plan spłat w upadłości konsumenckiej - mężczyzna ustala plan spłatNa wstępie należy przybliżyć instytucję, jaką jest plan spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym (więcej na temat spłaty przeczytasz także tutaj).

Zgodnie z art. 49115 ustawy Prawo upadłościowe:

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności. 

Upraszczając plan spłaty jest niczym innym, niż harmonogramem, który zawiera spis wierzytelności pozostałych do spłacenia przez upadłego dłużnika, termin w jakim spłaty mają nastąpić oraz wysokość poszczególnych rat.

Zgodnie z brzmieniem przedmiotowego artykułu:

Sąd ustalając plan spłaty bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego oraz osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby codzienne.

Ustalenie planu spłat odbywa się na rozprawie, na której przesłuchiwany zostaje upadły, wierzyciele oraz syndyk, bądź po odebraniu od przesłuchiwanych pisemnych oświadczeń.

W wyniku uzyskanych informacji, sąd w drodze postanowienia ustala plan spłat, a upadły uzyskuje wiedzę o sposobie spłacania wierzycieli oraz o ilości umorzonych długów.

Na w/w postanowienie upadłemu jak i wierzycielom przysługuje zażalenie.

Obowiązki upadłego dotyczące jego majątku

Po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty toczące postępowanie uznaje się za zakończone. Jednak upadły nadal podlega obowiązkom.

W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli. Jednocześnie Upadły zobowiązany składać sądowi corocznie, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy.

Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

Obowiązki Upadłego wygasają z momentem wydania przez Sąd postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

***

Poznaj szczęśliwe zakończenia trudnych historii z upadłością konsumencką w tle tutaj>>

Zdjęcie: Travis Essinger on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

Pan Jacek pracował w prężnie rozwijającej się firmie swojego szwagra. Był szeregowym pracownikiem i osiągał przeciętne wynagrodzenie, ale z pracy był zadowolony bo wydawała mu się pewna. 

wniosek o upadłość konsumencką - smutny mężczyznaJednak po kilku latach pojawiła się konkurencja na rynku. Wówczas szwagier pana Jacka zwrócił się do niego z prośbą o zaciągnięcie pożyczki w banku i przeznaczenie środków uzyskanych z pożyczki na ratowanie firmy. Zapewniał, że jak firma stanie na nogi, zwróci mu kwotę pożyczki razem z oprocentowaniem co do złotówki.

Szwagier przekonywał pana Jacka, że sam już zaciągnął kilka zobowiązań, które pomogły firmie, więc problemy skończą się niedługo, jednak nie miał już zdolności kredytowej stąd musi prosić o pomoc.

Pan Jacek ufał szwagrowi, byli rodziną, spotykali się przy każdej okazji, utrzymywali wręcz przyjacielskie relacje. 

Pożyczka w banku na ratowanie firmy szwagra

Pan Jacek zaciągnął więc pożyczkę w banku na kilkadziesiąt tysięcy złotych i przekazał środki szwagrowi. Szybko okazało się jednak, że szwagier nigdy nie miał zamiaru zwracać pieniędzy panu Jackowi, gdyż niedługo po otrzymaniu od pana Jacka pieniędzy, szwagier wypłacił wszystkie środki z konta firmowego i zniknął, zrywając kontakt z rodziną.

Pan Jacek podjął kroki w celu odzyskania pieniędzy, zgłosił również sprawę na Policję, gdzie okazało się, że szwagier pana Jacka ma wielu wierzycieli i kilka postępowań karnych za oszustwa, a poza tym jest nieuchwytny. 

Pan Jacek wiedząc, że nie odzyska pieniędzy od szwagra, podjął inną pracę, aby spłacać swoje zadłużenie, jednak uzyskiwane wynagrodzenie nie wystarczało na spłatę rat.

Pan Jacek próbował ratować się zaciąganiem pożyczek – chwilówek, jednak szybko uświadomił sobie, że jest to błędne koło. Od rodziny pożyczył pieniądze na spłatę chwilówek, jednak pożyczka w banku pozostała niespłacona.

Pan Jacek będąc sfrustrowany całą sytuacją niemal zniszczył swoje małżeństwo, gdyż zaczął oskarżać swoją żonę o zachowanie jej brata. 

Sądowy nakaz zapłaty

Pan Jacek zgłosił się do mnie, gdy otrzymał pierwszy nakaz zapłaty z Sądu, gdyż chciał otrzymać pomoc w przygotowaniu odpowiedzi na pozew i uchylenie się od obowiązku zapłaty.

Po poznaniu jego historii doradziłam mu złożenie wniosku o upadłość (więcej o wniosku przeczytasz tu) i wyjaśniłam przebieg i konsekwencje procedury upadłościowej. Pan Jacek był zaskoczony, że jest szansa na uwolnienie się od zadłużenia i zdecydował się na przeprowadzenie procedury.

Pan Jacek nie wiedział, że może ogłosić upadłość mając tylko jeden dług, bał się również konsekwencji upadłości, których nie był świadomy przed wizytą w mojej Kancelarii.

***

Więcej szczęśliwie zakończonych historii z upadłością konsumencką w tle przeczytasz tutaj>>

Photo by Jamieson Murphy on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

Pan Bogdan wprowadził się do Niemiec, aby zarobić pieniądze na rozpoczęcie życia od nowa. Znalazł zatrudnienie jako pracownik fizyczny, jednak okazało się, że pracodawca jest nieuczciwy. Jego sytuacja była bardzo skomplikowana ale na szczęście szybka upadłość konsumencka w całości rozwiązała jego problemy.

Szybka upadłość konsumencka - smutny mężczyznaW Niemczech panu Bogdanowi pracodawca nie wypłacał regularnie wynagrodzenia, potrącał w sposób dowolny i nieuzasadniony z wynagrodzenia „kary” za błędy pracowników lub za zbyt wolno wykonywaną pracę.

Po tym jak pan Bogdan przez dwa miesiące nie otrzymał wynagrodzenia, zwolnił się z pracy i szukał nowego zatrudnienia. Znalazł je w innej firmie, która niedługo potem ogłosiła swoją niewypłacalność, zatem pan Bogdan po raz kolejny stanął w obliczu bezrobocia.

Postanowił wrócić do Polski.

Do powrotu do Polski zmusił pana Bogdana również stan zdrowia, który ku jego zdziwieniu znacznie się pogorszył, pomimo, że pan Bogdan był zawsze osobą zdrową.

Aby jednak urządzić się Polsce, wynająć mieszanie, utrzymać się w czasie poszukiwania pracy, przelewać pieniądze dla dzieci, musiał zaciągnąć pożyczkę, bo nie był w stanie odłożyć żadnych oszczędności z pracy u nieuczciwych pracodawców.

Przy pierwszej pensji w nowej pracy w Polsce,  otrzymał niższe wynagrodzenie niż było ustalone. Okazało się, że jego wynagrodzenie jest zajęte przez komornika, który egzekwuje alimenty na rzecz dzieci. Pan Bogdan ustalił, że toczyło się wobec niego postępowanie sądowe o alimenty, a była partnerka podała błędny adres pana Bogdana, aby uniemożliwić mu udział w sprawie.

Na rozprawie skłamała, że nie dostaje od byłego partnera żadnych pieniędzy na utrzymanie dzieci. Sąd ustalił alimenty na rzecz dzieci na bardzo wysokim poziomie, a mój Klient nie wiedział o tym przez kilka miesięcy, przez co zadłużenie alimentacyjne znacznie urosło.

Wniosek o upadłość i orzeczenie sądu

W związku z nieregulowanym zobowiązaniem alimentacyjnym, o którym pan Bogdan nie wiedział, wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne oraz karne o przestępstwo niealimentacji. Aby uchronić się przed postępowaniem karnym oraz egzekucyjnym pan Bogdan zaciągnął kolejną pożyczę i całą jej kwotę przeznaczył na zapłatę alimentów.

W tym czasie u pana Bogdana została zdiagnozowana choroba nowotworowa, która odbiła się nie tylko na jego zdrowiu fizycznym, ale również psychicznym. Stan zdrowia pana Bogdana nie pozwolił mu na dalszą pracę, więc jego jedynym źródłem utrzymania stały się kolejno zaciągane pożyczki, które pan Bogdan miał nadzieję spłacić jak tylko wyzdrowieje.

Pan Bogdan trafił do mojej Kancelarii po tym jak w wynajmowanym mieszkaniu odwiedzili go przedstawiciele firmy windykacyjnej. Pan Bogdan przeraził się tą sytuacją i chciał zasięgnąć porady co może w takiej sytuacji zrobić. Pilnie przygotowany został wniosek o upadłość (zobacz więcej na ten temat), a sąd sprawnie wydał orzeczenie w sprawie ogłoszenia upadłości. 

***

Zobacz więcej szczęśliwych zakończeń upadłości konsumenckiej >>

Photo by kyryll ushakov on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

Silna chęć pomocy sprawiła, że w kilka dni napisałam wniosek. Niezwłocznie został on wysłany do Sądu i na pierwszej rozprawie została ogłoszona upadłość.

***

dobre zakonczenie upadloscia konsumenckaPodłożem problemów natury psychicznej Pana Piotra była  trudna sytuacja w życiu rodzinnym. Problemy w małżeństwie rodziców, napięcia i niepokoje z tym związane utrzymujące się przez kilka lat sprawiły, iż Pan Piotr jako 25 latek był świadkiem rozwodu rodziców.

Wraz z rozwodem rodziców w 2011 roku dowiedział się, że ma przyrodnią siostrę. Dla każdego, nawet dorosłego dziecka jest to niezwykle traumatyczne doświadczenie. Wskazana sytuacja sprawiła, że runęło jego przeświadczenie o trwałości małżeństwa i rodziny, zaburzyło się jego poczucie bezpieczeństwa.

Rozwód rodziców spowodował jednocześnie zerwanie  kontaktów z ojcem.  Relacje te nie zostały odbudowane do dnia dzisiejszego.

Hazard przyczyną problemów finansowych

Przebyte leczenie odwykowe z lat 2003-2006, skłonność do uzależnień, zaniżona samoocena, poczucie nieprzydatności społecznej było przyczyną następnie pojawiających się  po roku 2013 problemów z hazardem będącą w odczuciu Pana Piotra odskocznią od problemów.

Problemy związane z grą doprowadziły do zaniedbania jego społecznych, zawodowych i rodzinnych zobowiązań.  Z czasem sporadyczne, okazjonalne wyjścia Pana Piotra do kasyna, były coraz częstsze. Wtedy Pan Piotr całkowicie stracił nad tym kontrolę.

Nie widział przy tym, że ma bardzo poważny problem. Początkowo wydawał na hazard zarobione przez siebie pieniądze ze stosunku pracy i na bieżąco regulował swoje zobowiązania. 

Zobowiązania finansowe

W latach 2015-2016 pochłonięty do reszty hazardem zaczął zaciągać na ten cel pożyczki pieniężne. Na skutek przegranych zaciągał kolejne zobowiązania na spłatę już wymaganych zobowiązań. Szczególnie widoczną  negatywną społecznie  konsekwencją stało się zaciąganie zobowiązań finansowych, których nie był w stanie regulować.

Pan Piotr nie myślał logicznie i racjonalnie, przemawiała przez niego wyłącznie chęć gry przeplatająca się z niemocą.  Po przegraniu wszystkich pieniędzy jakie posiadał oraz zadłużeniu się na hazard całkowicie i kompletnie załamał się. Skutkiem czego popadł w głęboką depresję, jego życie legło w gruzach.

Pan Piotr nie widział sensu w niczym, nie chciało mu się żyć. Nie chciał stawić rzeczywistości czoła, wolał uciec, zamknąć się w sobie, z nikim nie rozmawiać i nie myśleć. Przemawiała przez niego niemoc i bezsilność, a do tego poczucie wstydu, myśli, że poniósł totalną porażkę i klęskę.

Utrata pracy

Długotrwałe przebywanie na zwolnieniu lekarskim związane z urazem ręki, skutkowało rozwiązaniem umowy o pracę, na mocy porozumienia  stron, pomiędzy nim a spółką, w której pracował. Wiadomym było, że brak możliwości posługiwania się chorą kończyną dyskwalifikowało go, jako kierowcę tramwaju.

Po utracie pracy Pan Piotr aktywnie szukał pracy, jednak  widoczna dysfunkcja ręki, widmo przyszłego zabiegu operacyjnego oraz ciągły, przeszywający ból sprawiał, że nie był atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy. 

***

Po tak ciężkich wydarzeniach Pan Piotr trafił do mojej Kancelarii. Nie mogłam zostawić go bez pomocy. Przedmiotowa sprawa jest bardzo wyjątkowa i nie może ujść uwadze Sądu tragizm życia jakiego doświadczył.

Życie Pana Piotra bardzo przykro go doświadczyło, co skutkuje tym, iż do dnia dzisiejszego pozostaje pod opieką lekarza psychiatry. Jego życie jest ciągłą walką o przetrwanie, o lepsze jutro.

Dzięki rozmowie ze mną Pan Piotr odzyskał wiarę w życie. Pomimo wszystkich przykrych i dramatycznych przeżyć, nie poddał się, starał się żyć, choć przychodziło mu to z wielkim trudem. 

Silna chęć pomocy sprawiła, że w kilka dni napisałam wniosek. Niezwłocznie został on wysłany do Sądu. Niestety bardzo długo czekaliśmy na rozpatrzenie sprawy. Jednak udało się. Na pierwszej rozprawie została ogłoszona upadłość. 

***

Więcej szczęśliwie zakończonych historii z upadłością konsumencką w tle przeczytasz tutaj>>

Photo by Ben White on Unsplash

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl