Anna Błach

adwokat
radca prawny

Prowadzę kancelarię adwokacką w Warszawie. Specjalizuję się w prawie upadłościowym. Pomagam ludziom umorzyć ich długi. Staram się, by moja praca była zawsze na najwyższym poziomie.
[Więcej >>>]

Już teraz wiele osób zadaje sobie pytanie: Jak ogłosić upadłość konsumencką 2021 rok jest za pasem, a wraz z nim stare problemy wielu osób. Często duże problem natury finansowej.

Jeśli jesteś jedną z takich osób być może warto, abyś rozważył upadłość konsumencką.

Posłuchaj…

Jak ogłosić upadłość konsumencką 2021

Instytucja upadłości konsumenckiej mam na celu oddłużenie z całego lub przynajmniej części zadłużenia niewypłacalnych konsumentów, którzy nie są w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań.

Niewypłacalność z kolei zachodzi wówczas, gdy podmiot nie jest w stanie pokrywać wydatków związanych ze spłatą długów i jednoczesnym pokrywaniem podstawowych kosztów wynikających z utrzymania siebie i rodziny, gdyż jego miesięczny dochód jest zbyt niski.

Co istotne, upadłość dotyczy jedynie długów powstałych przed jej ogłoszeniem, natomiast przyczyny powstania zadłużenia mogą być różne – utrata pracy, choroba, niezależne od konsumenta przypadki losowe… (covid jest bez wątpienia jedną z takich sytuacji).

Szubka upadlosc konsumencka

Zmieniane przepisy o upadłości konsumenckiej

Przepisy dotyczące postępowania upadłościowego uregulowane zostały ustawą Prawo Upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. Po tej dacie zostało jednak wprowadzonych wiele zmian w ustawie. Celem tych zmian było rozszerzenie możliwości ogłoszenia upadłości na większą liczbę osób. 

Ustawodawca obecnie bardzo szeroko umożliwił ogłaszanie upadłości konsumenckiej, dostępne jest coraz większej liczbie osób, także przedsiębiorców.

Z każdą nowelizacją ustawy, które mają na celu uproszczenie i przyspieszenie postępowania upadłościowego widoczny jest wzrost składanych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej odbywa się przed wydziałem gospodarczym sądu rejonowego, wobec czego koniecznym jest – w celu doprowadzenia do ogłoszenia upadłości konsumenckiej – złożenie do sądu stosownego, zaopatrzonego w opłatę sądową od wniosku w wysokości 30 zł. 

W trakcie trwania postępowania niezbędnym jest uzasadnienie, że osoba zadłużona nie ma realnych możliwości, by uregulować zaległe długi i zobowiązania. 

Utrata prawa do zarządzania majątkiem i syndyk

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z utratą przez konsumenta – na rzecz syndyka – prawa do zarządzania majątkiem. Upadły musi również przekazać syndykowi swój majątek i składać informacje na temat posiadanego mienia.

Należy również pamiętać o tym, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków jest równoznaczne z powstaniem między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, majątek konsumenta staje się tzw. masą upadłościową, która jest przeznaczana na pokrycie kosztów postępowania sądowego i spłatę zadłużeń.

Napisz do mnie bezpośrednio, jeśli masz pytania związane ze swoimi finansowymi problemami. Być może upadłość konsumencka 2021 jest dla Ciebie odpowiednim rozwiązaniem?

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach moich danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytanie zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności.

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach z siedzibą w Warszawie.

  Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@blach-kancelaria.pl.

  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

   

  Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

  tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

  Sąd oddłuży małżonka upadłego, ale drugi pozostanie bez majątku małżeńskiego, ewentualnie też z majątkiem osobistym, jeżeli go posiada, i z koniecznością spłaty długów, gdy je zaciągnął wspólnie z małżonkiem.

  Upadłość konsumencka małżonka odnosi także skutek w majątku drugiego małżonka. Czy w jakiś sposób można tego uniknąć?

  Posłuchaj uważnie…

  Jak uniknąć licytacji majątku wspólnego
  małżonka upadłego

  W przypadku upadłości konsumenckiej osób pozostających w małżeństwie, należy rozważyć skutki tej upadłości dla drugiego małżonka.

  Jeżeli małżonkowie mają wspólnotę majątkową to nie tylko cały majątek osobisty upadłego wejdzie do masy upadłości, ale także majątek wspólny małżonków.

  Co oznacza, że…

  Syndyk będzie licytował wspólne rzeczy ruchome i nieruchomości

  Dodatkowo – uwaga! – nie zawsze okoliczność podpisania intercyzy chroni przed zajęciem majątku wspólnego.

  Zawarcie umowy przed notariuszem o rozdzielność majątkową w czasie krótszym  niż 2 lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie jest skuteczne w stosunku do masy upadłości.

  Masą upadłości jest wtedy zarówno majątek osobisty tego pierwszego małżonka oraz majątek wspólny z drugim małżonkiem. Dlatego zawieranie rozdzielności majątkowej na krótko przed złożeniem wniosku nie uratuje części wspólnego majątku.

  Ponadto jeżeli małżonkowie razem odpowiadają za dane zobowiązania bo razem je zaciągali, to wówczas ogłoszenie upadłości konsumenckiej jednego małżonka nie uwalnia od zapłaty zobowiązań drugiego.

  Zasada jest więc taka, że oddłużenie dotyczy tej osoby, której Sąd ogłosił upadłość. Drugi dłużnik nadal musi spłacać zobowiązania, dopóki w stosunku do niego nie zostanie ogłoszona upadłość.

  Konkluzja powyższego prowadzi do wniosku, że sąd oddłuży małżonka upadłego, ale drugi pozostanie bez majątku małżeńskiego, ewentualnie też z majątkiem osobistym jeżeli go posiada,  i z koniecznością spłaty długów, gdy je zaciągnął wspólnie z małżonkiem.

  W tej sytuacji koniecznym staje się złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości również przez tego drugiego małżonka.

  Myślisz o własnej upadłości? Zapytaj mnie o szczegóły za pomocą wygodnego formularza:

   Imię i nazwisko (wymagane)

   Adres email (wymagane)

   Temat

   Treść wiadomości

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach moich danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytanie zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności.

   Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach z siedzibą w Warszawie.

   Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@blach-kancelaria.pl.

   Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

    

   Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

   tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

   Wiele osób unika kontaktu z kancelarią prawną, bojąc się konsekwencji upadłości konsumenckiej. Nie wiedzą też, że lepiej jest zgłosić się do adwokata zanim kłopoty staną się jeszcze poważniejsze.

   Posłuchaj tej historii…

   Rodzinne historie nie zawsze z dobrym zakończeniem

   Pan Jacek pracował w prężnie rozwijającej się firmie swojego szwagra.

   Był szeregowym pracownikiem i osiągał przeciętne wynagrodzenie, ale z pracy był zadowolony bo wydawała mu się pewna. 

   wniosek o upadłość konsumencką - smutny mężczyznaJednak po kilku latach pojawiła się konkurencja na rynku. Wówczas szwagier pana Jacka zwrócił się do niego z prośbą o zaciągnięcie pożyczki w banku i przeznaczenie środków uzyskanych z pożyczki na ratowanie firmy. Zapewniał, że jak firma stanie na nogi, zwróci mu kwotę pożyczki razem z oprocentowaniem co do złotówki.

   Szwagier przekonywał pana Jacka, że sam już zaciągnął kilka zobowiązań, które pomogły firmie, więc problemy skończą się niedługo, jednak nie miał już zdolności kredytowej stąd musi prosić o pomoc.

   Pan Jacek ufał szwagrowi, byli rodziną, spotykali się przy każdej okazji, utrzymywali wręcz przyjacielskie relacje. 

   Pożyczka w banku na ratowanie firmy szwagra

   Pan Jacek zaciągnął więc pożyczkę w banku na kilkadziesiąt tysięcy złotych i przekazał środki szwagrowi. Szybko okazało się jednak, że szwagier nigdy nie miał zamiaru zwracać pieniędzy panu Jackowi, gdyż niedługo po otrzymaniu od pana Jacka pieniędzy, szwagier wypłacił wszystkie środki z konta firmowego i zniknął, zrywając kontakt z rodziną.

   Pan Jacek podjął kroki w celu odzyskania pieniędzy, zgłosił również sprawę na Policję, gdzie okazało się, że szwagier pana Jacka ma wielu wierzycieli i kilka postępowań karnych za oszustwa, a poza tym jest nieuchwytny. 

   Pan Jacek wiedząc, że nie odzyska pieniędzy od szwagra, podjął inną pracę, aby spłacać swoje zadłużenie, jednak uzyskiwane wynagrodzenie nie wystarczało na spłatę rat.

   Pan Jacek próbował ratować się zaciąganiem pożyczek – chwilówek, jednak szybko uświadomił sobie, że jest to błędne koło. Od rodziny pożyczył pieniądze na spłatę chwilówek, jednak pożyczka w banku pozostała niespłacona.

   Pan Jacek będąc sfrustrowany całą sytuacją niemal zniszczył swoje małżeństwo, gdyż zaczął oskarżać swoją żonę o zachowanie jej brata. 

   Sądowy nakaz zapłaty

   Pan Jacek zgłosił się do mnie, gdy otrzymał pierwszy nakaz zapłaty z Sądu, gdyż chciał otrzymać pomoc w przygotowaniu odpowiedzi na pozew i uchylenie się od obowiązku zapłaty.

   Po poznaniu jego historii doradziłam mu złożenie wniosku o upadłość (więcej o wniosku przeczytasz tu) i wyjaśniłam przebieg i konsekwencje procedury upadłościowej. Pan Jacek był zaskoczony, że jest szansa na uwolnienie się od zadłużenia i zdecydował się na przeprowadzenie procedury.

   Pan Jacek nie wiedział, że może ogłosić upadłość mając tylko jeden dług, bał się również konsekwencji upadłości, których nie był świadomy przed wizytą w mojej Kancelarii.

   Masz do mnie pytanie? Zapytaj mnie teraz korzystając z wygodnego formularza:

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach moich danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytanie zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności.

    Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach z siedzibą w Warszawie.

    Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@blach-kancelaria.pl.

    Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

    Więcej szczęśliwie zakończonych historii z upadłością konsumencką w tle przeczytasz tutaj>>

    Photo by Jamieson Murphy on Unsplash

    Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

    tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

    mec. Aneta KułakowskaMiło mi jest obwieścić, że właśnie ukazał się wywiad ze mną, w którym opowiadałam pani mec. Anecie Kułakowskiej o zasadach dotyczących upadłości konsumenckiej członków zarządu spółki kapitałowej. 

    Niedawna nowelizacja przepisów prawa upadłościowego znacznie ułatwiła i przyspieszyła proces ogłoszenia upadłości, co zbiegło się z faktem pojawiania się epidemii koronawirusa, która  doprowadziła do niewypłacalności wielu ludzi prowadzących działalność gospodarczą. Także w formie spółki z o.o. czy akcyjnej.

    Wywiad jest dostępny w blogu mec. Kułakowskiej, pt. Zarząd w spółce z o.o. w tym miejscu (KLIK).

    I zapraszam Cię do jego lektury!

    Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

    tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

    Poniżej dowiesz się kilku ważnych rzeczy dotyczących tego, jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką. Wzór wniosku znajdziesz poniżej.

    Niech Cię nie zwiedzie, że skoro wniosek jest w formie druku to wystarczy, że wypełni się rubryki i już upadłość gotowa. Dla laika prawidłowe wypełnienie wniosku jest bardzo trudne.

    Nieprawidłowe złożenie
    wniosku o upadłość konsumencką

    Wystarczy, że pominiesz jedną rubrykę lub źle ją wypełnisz, a sędzia może wykorzystać tą sytuację i zwrócić wniosek do poprawy (uzupełnienia). 

    Stanie się tak od razu, jeśli wniosek składa osoba reprezentowana przez adwokata – wtedy wniosek zwraca się bez wezwania o jego uzupełnienie lub opłacenie.

    Co prawda w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie, wniosek ponownie złożony, odpowiadający wymogom ustawowym i należycie opłacony, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie występuje w razie kolejnego zwrotu z tej samej przyczyny.

    Należy też pamiętać, że od 24 marca 2020 r. do o wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej załącza się jeden dodatkowy odpis wraz z odpisami załączników.

    Oświadczenie co do prawdziwości faktów

    Istotne jest również, że wraz z wnioskiem o upadłość dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku. W razie niezłożenia tego oświadczenia, wniosek o ogłoszenie upadłości zwraca się bez wzywania do jego uzupełnienia.

    Obecnie nie ma już potrzeby we wniosku o ogłoszenie upadłości  konsumenckiej szczegółowo uzasadniać okoliczności powstania zadłużenia, przyczyn dla których przestaliśmy spłacać długi.

    Chyba że zachodzi przesłanka negatywna, tj. dłużnik przyczynił się do powstania zadłużenia umyślnie czy też z powodu rażącego niedbalstwa.

    Czytaj też: Nie poddawaj się! Zawsze próbuj!

    Co to oznacza?

    Każdy przypadek jest indywidualnie badany przez sąd. Przykładowo można podać, że przez rażące niedbalstwo rozumieć należy niedochowanie należytej staranności, która wymagana jest w konkretnej sytuacji.

    Np. zaciągnięcie przez dłużnika pożyczek, których łączna miesięczna  rata w czasie ich udzielenia znacznie przekracza jego dochody.

    Z niemal każdej sytuacji jest jednak jakieś wyjście – tutaj np. trzeba udowodnić, że w momencie zaciągania kredytów mogliśmy liczyć na awans, czy dodatkowe źródło zwiększenia dochodów. 

    Ponadto zawsze w tych przypadkach decydujące znaczenie mają względy humanitarne.

    Jeśli zatem pomimo powstania zadłużenia z powodu rażącego niedbalstwa, czy też winy umyślnej, zachodzą względy humanitarne uzasadniające ogłoszenie upadłości – to sąd może upadłość ogłosić.

    Co to są względy humanitarne to temat na kolejny artykuł. 

    Wniosek o upadłość konsumencką – WZÓR

    Wzór wniosku o upadłość konsumencką pobierzesz wygodnie z stąd >>

    A jeśli masz pytania, co do tego, czy możesz ubiegać się o upadłość konsumencką, albo jak wypełnić wniosek o upadłość, daj mi znać za pomocą tego wygodnego formularza:

     Imię i nazwisko (wymagane)

     Adres email (wymagane)

     Temat

     Treść wiadomości

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach moich danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytanie zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności.

     Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach z siedzibą w Warszawie.

     Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@blach-kancelaria.pl.

     Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

     Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

     tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl