W przypadku upadłości konsumenckiej osób pozostających w małżeństwie, należy rozważyć skutki tej upadłości dla drugiego małżonka.

Jeżeli małżonkowie mają wspólnotę majątkową to nie tylko cały majątek osobisty upadłego wejdzie do masy upadłości ale także majątek wspólny małżonków. Co oznacza, że syndyk będzie licytował wspólne rzeczy ruchome i nieruchomości.

Dodatkowo nie zawsze okoliczność podpisania intercyzy chroni przed zajęciem majątku wspólnego. Zawarcie umowy przed notariuszem o rozdzielność majątkową w czasie krótszym  niż 2 lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie jest skuteczne w stosunku do masy upadłości. Masą upadłości jest wtedy zarówno majątek osobisty tego pierwszego małżonka oraz majątek wspólny z drugim małżonkiem. Dlatego zawieranie rozdzielności majątkowej na krótko przed złożeniem wniosku nie uratuje części wspólnego majątku.

Ponadto jeżeli małżonkowie razem odpowiadają za dane zobowiązania bo razem je zaciągali, to wówczas ogłoszenie upadłości konsumenckiej jednego małżonka nie uwalnia od zapłaty zobowiązań drugiego.

Zasada jest więc  taka, że oddłużenie dotyczy tej osoby której Sąd ogłosił upadłość. Drugi dłużnik nadal musi spłacać zobowiązania, dopóki w stosunku do niego nie zostanie ogłoszona upadłość.

Konkluzja powyższego prowadzi do wniosku, że sąd oddłuży małżonka upadłego, ale drugi pozostanie bez majątku małżeńskiego, ewentualnie też z majątkiem osobistym jeżeli go posiada,  i z koniecznością spłaty długów gdy je zaciągnął wspólnie z małżonkiem.

W tej sytuacji koniecznym staje się złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości również przez tego drugiego małżonka.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

Życzenia wielkanocne

Anna Błach15 kwietnia 2019Komentarze (0)

17991853_1667616693543551_322492820191188809_nSzanowni Klienci i Sympatycy Kancelarii,

Mamy nadzieję, że minione Święta Wielkiej Nocy były okazją do odpoczynku, chwili zadumy i spędzenia czasu w rodzinnym gronie. Pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Niech ten czas przyniesie Państwu wiele radości, tak byście zawsze z nadzieją spoglądali w przyszłość.

W tym miejscu pragniemy zachęcić Państwa do lektury wyjątkowych życzeń, jakie złożyła wszystkim swoim sympatykom Pani Ewa Chodakowska:

„W czasach kiedy umierają prawdziwe wartości..

„Życzę wam wszystkim, drodzy bracia i siostry, byście przeżywali to Triduum sacrum, czwartek, piątek, Wielką Sobotę, wigilie paschalną a potem Wielkanoc, coraz głębiej. Przeżywali, ale także dawali świadectwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!” – Jan Paweł II”

Adwokat Anna Błach

źródło: Chodakowska E.(14 kwietnia 2017r.)[https://www.facebook.com/chodakowskaewa/photos/a.422230287850687.98575.186823701391348/1499870540086651/?type=3&theater]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

Ocena zachowania przedsiębiorcy niewypłacalnego ma istotne znaczenie dla możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz oddłużenia. W sytuacji gdy przedsiębiorca staje się niewypłacalny ma obowiązek ustawowy w terminie 30 dni złożyć wniosek o upadłość. Inaczej jest w przypadku  konsumenta bowiem złożenie wniosku o upadłość stanowi jego przywilej, z którego nie musi korzystać, a zatem nie ma terminu na złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Nie złożenie wniosku o upadłość gospodarczą przez osobę fizyczną prowadzącą działalność czyli nie wywiązanie się przedsiębiorcy z tego obowiązku oraz zamknięcie firmy są głównymi przeszkodami  w ogłoszeniu na późniejszym etapie upadłości konsumenckiej.

Nie jest to jednak przeszkoda nieusuwalna, niejednokrotnie szczególne sytuacje powodują, że Sądy nie traktują tego jako przesłanki negatywnej, pomijają ją wyjątkowo. Znajomość okoliczności, które uzasadniają wyjątkowo uwzględnienie wniosku o upadłość konsumencką są trudne do skatalogowania. Nie mniej każdy praktyk będzie  potrafił uwrażliwić Sądy na te przesłanki, stąd tak koniecznym jest korzystanie z pomocy adwokatów specjalizujących się w tych sprawach.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

Pod rządami ustawy prawo upadłościowe od stycznia 2016 r. przepis art. 369 nabrał nowego znaczenia. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą i po ogłoszeniu ich upadłości firmowej, jest możliwe umorzenie zobowiązań, dla których spłaty nie wystarczyło majątku.

Jest to również szczególna okoliczność, nie jest powszechnie realizowana, nie mniej istnieją szanse na to aby po ogłoszeniu upadłości firmowej, bez konieczności upadłości konsumenckiej, umorzyć długi upadłej osoby fizycznej.

Jednakże z uwagi na swój rygoryzm dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek o upadłość przedsiębiorcy w terminie właściwym, a ponadto posiadali majątek umożliwiający pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

Zawsze próbuj!

Anna Błach31 maja 201812 komentarzy

Wiele osób nie decyduje się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości chociaż posiada długi. Wierzą oni, iż w ich przypadku na pewno się to nie uda, że postępowanie jest skomplikowane a oni przecież nie mają żadnego majątku, tylko same długi sięgające kilkuset tysięcy.

Powyższy pogląd jest mylny, obecnie umorzenie długów jest w zasięgu ręki. Najważniejszym etapem postępowania jest przygotowanie dokumentów i sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Należy pamiętać o wszystkich niezbędnych dokumentach i o właściwym uzasadnieniu wniosku. Należy bowiem pamiętać, iż dłużnik musi być niewypłacalny, natomiast owa niewypłacalność nie może powstać z przyczyn zawinionych przez dłużnika, lecz z przyczyn niezależnych od niego. Etap przygotowania wniosku jest najważniejszym etapem postępowania upadłościowego. W wielu przypadkach z powodu braków formalnych wniosku, zostaje on odrzucony i nie podlega rozpoznaniu.

Ważnym elementem w postępowaniu o ogłoszenie upadłości jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów i bardzo dokładne wypełnienie wniosku i jego odpowiednie uzasadnienie.

Po złożeniu prawidłowo sformułowanego wniosku, Sąd wyznacza rozprawę, na którą wzywany jest dłużnik, celem jego przesłuchania. W tym miejscu wskazać należy, iż rozprawy w sprawach upadłościowych nie trwają długo, bo nie ma tutaj przesłuchiwania świadków. Zazwyczaj postępowanie kończy się po jednej rozprawie, na której sąd dąży do wyjaśnienia w jaki sposób doszło do niewypłacalności dłużnika, jakie okoliczności temu towarzyszyły, jakie jest zadłużenie, na co zaciągnięte zostały kredyty, pożyczki. Sąd sprawdza czy podstawy wskazane we wniosku są prawdziwe oraz czy istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości.

UWAGA – Zeznania dłużnika nie powinny stać w sprzeczności z uzasadnieniem wniosku!

Po ogłoszeniu upadłości powoływany jest sędzia komisarz i syndyk masy upadłościowej, którzy prowadzą postępowanie zmierzające do likwidacji majątku i umorzenia długów.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl