Anna Błach

adwokat
radca prawny

Prowadzę kancelarię adwokacką w Warszawie. Specjalizuję się w prawie upadłościowym. Pomagam ludziom umorzyć ich długi. Staram się, by moja praca była zawsze na najwyższym poziomie.
[Więcej >>>]

Upadłość konsumencka - chore dzieckoPrawidłowo i rzetelnie zebrana dokumentacja oraz niezakłócony przebieg rozprawy pozwolił na ogłoszenie upadłości obojga małżonków.

Pani Urszula oraz pan Krzysztof trafili do mojej Kancelarii po tym jak u pani Urszuli została zdiagnozowana silna depresja, a wyniki badań lekarskich przedstawiały się mało obiecująco.

Stan zdrowia Pani Urszuli wynikał z problemów życiowych z jakimi się borykała – pomimo, iż miała kochającego męża, który był dla niej wsparciem, pani Urszula nie radziła sobie z problemami osobistymi i finansowymi.

Małżeństwo miało dwóch synów dzieci, w tym jednego poważnie chorego wymagającego całodobowej opieki, którą zapewniała pani Urszula.

Zrezygnowała ona z pracy, aby opiekować się dziećmi. Dochody pana Krzysztofa były bardzo skromne.

Czytaj dalej >>>

Oszukana przez konkubenta

Anna Błach22 maja 2023Komentarze (1)

Pani Justyna nie pracowała zawodowo, zajmowała się domem i dziećmi. Konkubent prowadził firmę dobrze prosperującą od lat.

W pewnym momencie skłonił on Panią Justynę do założenia swojej działalności gospodarczej, kobieta nie wnikała po co.

Ufała mu, była przeświadczona, że tak trzeba ze względów podatkowych, kredytowych i innych.

Cieszyła się że może być pomocna w działalności gospodarczej.

Udzieliła mu pełnomocnictwa do wszelkich czynności, podpisywała dokumenty, które jej podsuwał nie czytając nawet.

Oszukana przez konkubenta

Nieoczekiwana wizyta komornika

Przez dłuższy czas firma przynosiła duże zyski, żyli wszyscy wygodnie.

Czytaj dalej >>>

Wina a upadłość

Anna Błach20 maja 2023Komentarze (0)

Obecnie wina dłużnika w powstaniu zaległości finansowych nie jest już przeszkodą w ogłoszeniu upadłości.

Co więcej, zasady te będą takie same dla konsumentów jak i 1-osobowych przedsiębiorców.

Z pewnością ułatwi dostęp do procesu upadłości.

Otwarta została droga do ogłoszenia upadłości osobom, które „doprowadziły do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyły jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa”.

Jak dotąd najczęściej oddalano wnioski dłużników, którzy wyzbywali się majątki, oszukiwali wierzycieli, sprzedawali rzeczy po zaniżonych cenach, nie potrafili rozliczyć się z otrzymanych ze sprzedaży kwot, dalej zaciągali zobowiązania pomimo że już było jasne, że nie są w stanie spłacić dotychczasowych zobowiązań.

Wina dłużnika

Umyślna wina dłużnika

Wina umyślna ma miejsce, gdy dana osoba chce dokonać naruszenia albo przewiduje taką możliwość – działa w świadomym zamiarze.

Czytaj dalej >>>

3 etapy upadłości

Anna Błach18 maja 2023Komentarze (0)

3 etapy upadłości

Przebieg postępowania składa się z kilku etapów.

Etapy upadłości

Postępowanie wyłącznie sądowe w sprawie ogłoszenia upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć do sądu rejonowego do wydziału upadłościowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

Czytaj dalej >>>

Cały proces dochodzenia do upadłości kończy się orzeczeniem sądowym o planie spłat. Ci którzy mają szczęście i dobrego adwokata, dostają natychmiastowe umorzenie wszystkich długów bez żadnych spłat.

Umorzenie długów bez spłat

Plan spłat lub umorzenie długów bez spłat orzeka sąd

Plan spłat lub umorzenie zobowiązań bez spłat orzeka sąd po przeprowadzeniu rozprawy.

Na rozprawie mają prawo brać udział wszyscy wierzyciele.

Czytaj dalej >>>